24
september
2019

Vechten we elkaar de tent uit?

familie mediationWaarom mediation in het familiebedrijf anders moet
Conflicten in de familiekring zijn niet fijn. Zeker niet wanneer je als familie ook nog met elkaar samenwerkt in het familiebedrijf. Kleine onenigheden kunnen soms uitgroeien tot grote conflicten, waarbij de band en het vertrouwen een flinke deuk op lopen. Of veel erger: familieleden willen elkaar niet meer zien. Als familiebedrijfsadviseurs zien we dat de impact groot is. Niet alleen in de familie, maar ook in het bedrijf. Daarom gaan onze adviseurs bij ProMissie een stap verder dan mediation.

Poldermodel
Hoe vreemd het ook klinkt: de meeste conflicten gaan niet om de inhoud, maar eigenlijk om de relatie. Je voelt je niet gehoord, niet serieus genomen. Het probleem uit zich in een zakelijk meningsverschil, waarbij de inhoud centraal lijkt te staan, terwijl het eigenlijk gaat om de communicatie en de relatie. Als we dan zoeken naar een oplossing op inhoud blijft de dieperliggende pijn onaangeraakt en onbesproken. Het poldermodel bepaalt onze cultuur en hoewel het sluiten van een compromis een prima oplossing lijkt te zijn, wordt de kern van het conflict niet wezenlijk aangepakt en opgelost.
 
Escalatie
Als een conflict escaleert raakt de inhoud steeds verder op de achtergrond en wordt het steeds meer op de persoon gespeeld. Het maakt niet meer uit wat iemand zegt, maar wel dàt die persoon het zegt. Het gaat niet langer om de boodschap, maar om de boodschapper. Objectief naar de werkelijkheid kijken lijkt niet meer mogelijk, onze bril wordt steeds gekleurder. We komen vast te zitten in ons eigen standpunt en slaan we elkaar om de oren met juridische argumenten. Ons onvermogen overheerst. Het “tegengestelde” wordt belangrijk in plaats van het “gemeenschappelijke”. Helaas raken andere familieleden hier, vaak ongewild, actief of passief in betrokken, waardoor de breuk in de familie groter wordt. Ook de gevolgen voor het familiebedrijf kunnen heel groot zijn, van ziekmeldingen van medewerkers en klanten die weglopen tot teruglopende resultaten.
 
Wat te doen?
Met hulp van een goede mediator is zeker een weg van herstel van relatie en vertrouwen mogelijk. Een goede mediator treedt onbevangen en onbevooroordeeld elke betrokkene tegemoet en zoekt met behulp van open vragen en een open houding naar de werkelijke (vaak nog niet uitgesproken) belangen van iedere betrokkene. Daarbij is het belangrijk dat de mediator voortdurend de belangen van iedere partij scherp voor ogen houdt. Oprechte belangstelling, luistervaardigheid, onafhankelijkheid zijn essentiële basisvaardigheden van een mediator. De mediator moet de partijen weer echt met elkaar in gesprek krijgen. Uiteindelijk gaat het erom dat men elkaar gaat begrijpen en respecteren. De partijen moeten zelfbeschikking ervaren en met elkaar een oplossing zoeken en vinden, die voldoet aan de belangen van beiden. De mediator stimuleert daarvoor ieders creativiteit.
 
Maar er is meer: meerzijdige partijdigheid
Maar ongeacht hoe gestructureerd een mediator een mediationtraject aanpakt en hoe goed de belangen van elke betrokkene ook in kaart worden gebracht, een mediator laat iets liggen als hij zich daartoe beperkt. Een familiebedrijf bestaat uit verschillende systemen: de familie en het bedrijf. En doordat familie en bedrijf met elkaar verweven zijn, lopen ook verlangen naar harmonie en rechtvaardigheid door elkaar. Er is meer aan de hand. De kern van het conflict ligt nog dieper dan alleen de inhoud en de onderlinge relatie. Het is van belang om met de familie te kijken naar de familie in bredere zin: naar familiehistorie, familiewaarden, familierelaties. Hoe verhoudt het familiesysteem zich tot elkaar? Doen de familieleden elkaar recht?
Als bijvoorbeeld opa ooit besloten heeft dat alleen de zonen een rol in het bedrijf zouden spelen en de dochters niet, dan heeft dat vandaag de dag nog steeds gevolgen in de familie. En wat in de familie speelt, speelt ook in het bedrijf. Of als vader van zijn ouders heeft meegekregen dat hij het nooit goed genoeg kan doen, wat legt dat dan in zijn houding naar zijn eigen kinderen en hoe werkt dat door in de werkrelatie?
 
Duurzame relaties
Familie kun je niet kiezen, vrienden wel, wordt er altijd gezegd. Maar hoe je het ook wendt of keert, toch zijn familierelaties belangrijk en blijvend. Problemen in de familierelaties geven ontegenzeggelijk pijn en verdriet. Daarom is het bij zakelijke trajecten van groot belang om het relationele aspect even zwaar mee te laten wegen. Onze adviseurs gaan hierbij niet uit van onpartijdigheid, maar van meerzijdige partijdigheid: het gaat ons niet om alleen een zakelijke oplossing, maar we willen in het proces ieders belang en de onderlinge relatie laten meewegen. ProMissie gelooft in duurzame relaties. We zetten ons in voor herstel van familierelaties maar streven er ook naar om al in een vroegtijdig stadium te constateren waar er mogelijke pijnpunten kunnen liggen en maken deze dan bespreekbaar. Binnen ProMissie beschikken alle bedrijfsadviseurs over de hiervoor benodigde basisvaardigheden. Een aantal van onze adviseurs zijn gespecialiseerd in conflictbeheersing en mediation. Ervaar je ook conflicten in je familie(bedrijf) en wil je die echt goed oplossen? Bel dan nu met Henk Bezemer of één van onze andere adviseurs: 085- 8771690.
 

Adriaan.lr - website

Direct contact?
Henk Bezemer:
tel://06-53782959
Stuur Henk een e-mail

  • Contact

   ProMissie Rivierenland
   Stationsweg 35, Sliedrecht

   ProMissie Eemland
   Dorpsstraat 92 Bunschoten

   ProMissie Vallei en Heuvelrug
   Herenstraat 52 Rhenen

   ProMissie Groene Hart
   Graaf Florisweg 135 Gouda

   Contact: 085-8771690
   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   Contactpagina

  • Volg ons

   Neem contact met ons op

Button website

Promissie.nl gebruikt cookies voor een goedwerkende website.