Leerplatform familiebedrijf

Het leerplatform van ProMissie is speciaal voor de mensen die betrokken zijn bij familiebedrijven. Dat kan zijn als familie, medewerker, aandeelhouder of directeur. Of je nou familie bent of niet, zodra je betrokken bent bij een familieonderneming heb je te maken met de kenmerkende dynamiek.

Het familiebedrijf gaat over veel meer aspecten dan juridische, fiscale of financiële zaken. Het gaat om mensen, emoties, waarden en relaties en daarom is een duurzame aanpak gewenst, waarin alle aspecten van het familiebedrijf aan de orde komen. Ook gaat het om het verkrijgen van nieuwe inzichten en het leren omgaan met een nieuwe positie. Soms gaat het 'eenvoudig' om het bespreekbaar maken van onderwerpen.

Het leerplatform biedt uiteenlopende oplossingen voor uiteenlopende situaties, zoals hieronder genoemd. Het aanbod is voor deelnemers uit diverse branches en van diverse leeftijden. De doelgroep is verschillend, net welke rol men heeft in familie en bedrijf. Uiteraard zorgen wij voor een vertrouwde omgeving waarin persoonlijke en bedrijfsinformatie binnenskamers blijft. Parallel of los van het leerplatform kan je kiezen voor persoonlijke coaching. Dit kan zowel voor de (potentiële) opvolger(s) als de overdrager(s). 

Familiebedrijvennetwerk ProMissie Estafette

ProMissie Estafette is een netwerk voor (potentiële) overdragers en opvolgers van familiebedrijven (10-250 medewerkers). Doelstelling is het verbinden van ondernemers en generaties in het familiebedrijf. Het is een platform waar opvolgers, overdragers en familiebedrijf-lotgenoten elkaar ontmoeten, leren en geïnspireerd worden. Hiermee willen bijdragen aan persoonlijke groei en een duurzame bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf. Samen zorgen we voor inspiratie om verder te investeren in de toekomst van familie en bedrijf.

Lees meer...
 • netwerkbijeenkomsten
 • familiebedrijven
 • ontmoeting ondernemers en generaties

Cursus Opvolgen in het Familiebedrijf

Als kandidaat voor opvolging in een familiebedrijf sta je voor belangrijke keuzes en vragen. Met de cursus Opvolgen in het Familiebedrijf krijg je antwoord op deze vragen en verdiepen wij je kennis en vaardigheden rond het opvolgingsproces. Dat maakt je een sterke gesprekspartner en dat helpt bij een gedegen overdracht. Je groeit er als het ware naartoe. Deze cursus is speciaal voor jonge mensen waarvan de ouders een familiebedrijf hebben.

Lees meer...

 • cursus
 • jonge bedrijfsopvolgers
 • opvolging familiebedrijf

Masterclass voor Vrouwen in het Familiebedrijf
Als vrouw in een familiebedrijf heb je veel verschillende rollen. Of je nou meewerkt in het bedrijf, of niet: het familiebedrijf neemt een belangrijke plek in in het gezin. Als vrouw kun je vaak het klankbord binnen het gezin én het bedrijf zijn. Je bent niet alleen (schoon)moeder, maar ook partner, opvoeder, bemiddelaar. je vervult dus meerdere, onmisbare rollen. Speciaal voor vrouwen heeft ProMissie daarom een Masterclass ontwikkeld. Daarmee wil ProMissie vrouwen bewust maken van hun belangrijke rol en hen met elkaar verbinden zodat vrouwen onderling ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren.

Lees meer...

 • vrouwen in familiebedrijf
 • bedrijfsopvolging
 • ervaringen delen

Rondetafel Opvolging voor DGA en familiebedrijf

Als overdrager vraag je je af: Wat wil ik? Hoe pak ik het aan? Hoe maak ik het bespreekbaar? Zijn mijn kinderen wel geschikt? Per definitie zijn kinderen beperkt geschikt om het bedrijf over te nemen: de overdragers zijn immers ervaringsdeskundigen. Als ouder wil je je kinderen niet teveel onder druk zetten. Daarmee wordt bedrijfsopvolging een zwaar onderwerp.
Toch kan je er niet vroeg genoeg over beginnen: hoe jonger je kinderen, hoe beter, zou je haast zeggen. Het tafelgesprek is voor ondernemers, DGA's (en hun echtgenotes) die zich willen oriënteren op bedrijfsoverdracht.

Informatie aanvragen

 
 • tafelgesprek
 • ondernemers / DGA's
 • opvolging familiebedrijf

Cursus Loslaten voor overdragers: Anders verbinden

Elke overdrager krijgt ermee te maken: loslaten. Hoe doe je dat? Kun je leren loslaten? Wat dan? Gaat het straks wel goed? Vragen die gaan over loslaten, verbinden en vertrouwen. Loslaten is wellicht niet het juiste woord in dit verband. Het roept in eerste instantie weerstand op. Alsof je een knop om kunt draaien, alsof het een niet gerechtvaardigde betrokkenheid is.
In deze cursus leer je op een andere manier loslaten, in de zin van: anders vasthouden, anders verbinden, anders verbonden blijven. Maar hoe blijf je in balans? Hoe voorkom je je gebonden te voelen? Zonder te claimen, te manipuleren of in de slachtofferrol terecht te komen?
Loslaten zonder perspectief en uitzicht kan ons kil en krachteloos maken. Anders vasthouden, vraagt een positieve manier van kijken en een actieve manier van betekenis geven. In de cursus 'Loslaten voor overdragers' ga je onder persoonlijke begeleiding aan de slag met het opnieuw betekenis geven aan je 'levenswerk' en het verleden te integreren in je leven van nu.

Informatie aanvragen

 • cursus
 • overdragende ondernemers
 • loslaten bij overdracht

 

Workshop Dynamiek van het familiebedrijf voor externe managers

Als externe manager in een familieonderneming heb je te maken met de kenmerkende eigenheden van het familiebedrijf. Je vervult een belangrijke rol en bent goed opgeleid voor je functie, maar tegelijk ontdek je dat sommige zaken anders lopen. Je bent effectiever als niet-familielid-directeur of manager als je goed kunt anticiperen op de familie-bedrijf-dynamiek.
De workshop 'Dynamiek van het familiebedrijf voor externe managers' geven je inzicht in de kenmerkende aspecten van het familiebedrijf en je krijgt praktische handvaten aangereikt. Aanvullend kun je kiezen voor coaching of praktische begeleiding voor jouw specifieke situatie.

Informatie aanvragen

 
 • workshop
 • managers / directeuren van buiten
 • management familiebedrijf

Begeleidingstraject Teammanagement van het familiebedrijf

Eénhoofdige dagelijkse leiding lijkt wel zo makkelijk: beslissen kan sneller dan met een team van leidinggevenden. Aan de andere kant heeft een meerhoofdige leiding ook voordelen. Het geeft de mogelijkheid tot onderling klankborden en kennis, competenties en karakters kunnen elkaar versterken. Bovendien zorgt het voor continuïteit van leiderschap en wordt de druk over meerdere schouders verdeeld. Ook bij één kapitein op het schip kan er sprake zijn van teammanagement van het familiebedrijf, als niet-familieleden het team compleet maken.
In het begeleidingstraject 'Teammanagement van het familiebedrijf' gaan we samen aan de slag met geleidelijke groei van het team. Stapsgewijs werken we aan teamsamenstelling, vertrouwen, communicatie, incasseren en doorzetten. We beginnen met een intake en geven het traject samen vorm afhankelijk van de situatie. Bijvoorbeeld met interviews, workshops, assessments, teambuilding en coaching. Bel ons voor een oriënterend gesprek.

Informatie aanvragen

 
 • begeleidingstraject
 • directie / management teams
 • team management familiebedrijf

Informatiebijeenkomst Oriëntatie op opvolging van het familiebedrijf

Wanneer je nadenkt over bedrijfsopvolging in je eigen onderneming kan dat veel vragen oproepen. Wat komt er bij kijken? Wat moet je weten? Wat zijn de mogelijkheden? Wat moet je vooral wel doen? En wat niet? Hoe zal dat uitwerken in de familie? Deze en vele andere vragen beantwoorden we in deze informatiebijeenkomst. Deelnemers aan deze bijeenkomst zijn de eigenaren en hun partners en naar keuze ook andere betrokken familieleden (huidige en/of opvolgende gemeratie). In deze bijeenkomst is ruimte voor vragen en verwachtingen en voorlichting over bedrijfsoverdracht in het familiebedrijf.
De bijeenkomst wordt op maat gemaakt voor het betrokken familiebedrijf.

Informatie aanvragen

 
 • informatiebijeenkomst
 • directie / aandeelhouders / familie
 • opvolging familiebedrijf

Rondetafel Dialoog tussen generaties: Bedrijfsopvolging bespreekbaar maken

Bedrijfsoverdracht is zakelijk en emotioneel ingrijpend en er kan veel mis gaan. De overdragende partij is er nog niet klaar voor, schuift de overdracht voor zich uit of kan moeilijk loslaten. En is de opvolgende generatie klaar om te ontvangen? Kinderen kiezen niet (meer) automatisch voor het familiebedrijf en stelt de keuze nog even uit. Ouders willen hun kinderen niet teveel onder druk zetten. Daarmee wordt bedrijfsopvolging een zwaar onderwerp. Het wordt vermeden of komt slechts zijdelings ter sprake. Bedrijfsoverdracht doe je echter samen. Voor kinderen die openstaan voor opvolging zijn er grote uitdagingen. Duidelijk is dat het opvolgingsproces dieper gaat dan een formeel dansje rond juridische, fiscale of financiële uitgangspunten. Het is een proces, een dialoog die je moet voeren. 
In de rondetafel-bijeenkomst begeleiden we de dialoog tussen de generaties over het onderwerp familie en bedrijf. We helpen moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken en niet te snel voorbij te gaan aan schijnbaar eenvoudige vragen. De rondetafel-bijeenkomsten zijn vertrouwd en bieden ruimte aan een open dialoog in een veilige omgeving.

Informatie aanvragen

 
 • tafelgesprek / dialoog
 • directie / aandeelhouders / familie
 • opvolging familiebedrijf

 

  • Onze vestigingen

   Stationsweg 35, Sliedrecht

   Dorpsstraat 92 Bunschoten

   Herenstraat 52 Rhenen

   Graaf Florisweg 135 Gouda

   Contact: 085-8771690
   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   Contactpagina

  • Volg ons

   Neem contact met ons op

Button website