• Home
 • Nieuws
 • Initiatiefvoorstel CDA voor Familiebedrijven aangenomen!
07
februari
2018

Initiatiefvoorstel CDA voor Familiebedrijven aangenomen!

Maandag 5 februari jl. is het CDA initiatiefvoorstel Familiebedrijven, mede ingediend door SGP, 50Plus, SP, PvdA en VVD, aangenomen door de Provinciale staten van Utrecht! Een mooi product van intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en politiek! Familiebedrijven zijn de ruggengraat van de Utrechtse economie. In de provincie Utrecht is 61% van de bedrijven een familiebedrijf, 27% van de banen is binnen een familiebedrijf en zij dragen bij aan 31% van de totale omzet.

Onderzoek
Uit onderzoek van onder andere ING en Nyenrode blijkt dat familiebedrijven een sterke regionale binding hebben en beter uit de crisis zijn gekomen dan andere bedrijven. Daarnaast blijkt dat familiebedrijven een grote maatschappelijke betrokkenheid hebben. Ze doen meer aan duurzaamheid en innovatie dan niet-familiebedrijven. Ook doen zij meer aan scholing en opleidingsplaatsen en is de werkgelegenheid sterker toegenomen. En is de maatschappelijke betrokkenheid van familiebedrijven groter dan bij bedrijven die geen familiebedrijf zijn. Ze zijn nauw verbonden bij de lokale gemeenschap, besluitvorming ligt in de regio en er is vaker een band met lokale toeleveranciers en lokale verengingen. Hierdoor dragen ze in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie. Familiebedrijven zijn meer dan niet-familiebedrijven gevestigd ‘in de provincie’. Zij zijn ooit ontstaan in kleinere plaatsen en zijn niet snel geneigd deze te verlaten. Hierdoor voorzien familiebedrijven bovengemiddeld in stages en startplekken in deze gebieden en dragen specifiek bij aan het bestrijden van de jeugdwerkloosheid.

De reden dat juist familiebedrijven het op deze thema’s beter doen dan niet familiebedrijven, heeft te maken met het feit dat ze niet bezig zijn met winst op korte termijn. Ze kijken meer naar de lange termijn; het bedrijf gezond overdragen aan de volgende generatie. Dit maakt ook dat ze minder afhankelijk zijn van de kapitaalmarkt en minder vatbaar zijn voor fluctuaties in de economie. Concluderend blijkt dat familiebedrijven een waardevolle bijdrage leveren aan de Utrechtse economie. Het grootste gedeelte van familiebedrijven is een Midden-Klein Bedrijf. Familiebedrijven zijn heel divers namelijk horecazaken, handelsondernemingen, bouwbedrijven, agrarisch etc.

Wat houdt het voorstel in?
Doel van dit voorstel is om antwoord te geven op de vraag: Wat kan de provincie Utrecht doen om familiebedrijven zo te steunen dat zij meer waarde kunnen toevoegen aan onze economie en samenleving? Dit voorstel steunt op drie pijlers:

Bewustwording
Er is aandacht voor familiebedrijven in de provincie Utrecht. Bij nieuwe voorstellen wordt, waar relevant, specifiek aandacht besteed aan de positie van familiebedrijven. In 2018 wordt de aftrap gegeven door een aantal bijeenkomsten familiebedrijven. Doel van deze bijeenkomsten is bewustwording: het netwerk te activeren en het belang en de kracht van familiebedrijven te onderstrepen en verbindingen te leggen.

Kennis
Aansluiten op onderzoek reeds ingezet door de provincie Overijssel en de provincie Gelderland in samenwerking met Hogeschool Windesheim waarbij ook de Hogeschool Utrecht een rol zal spelen. Dit onderzoek is enerzijds kwantitatief (in samenwerking met het CBS) en anderzijds kwalitatief, praktijkgericht onderzoek. Doel is om meer specifieke kennis te ontwikkelen over de familiebedrijven in Utrecht.

Platform
Dit netwerk is een publiek-private samenwerking van bestaande verbanden en organisaties binnen de provincie Utrecht. Hiertoe wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de Provincie Utrecht, de Kamer van Koophandel, VNO-NCW, MKB Midden-Nederland, de Hogeschool Utrecht en verdere belanghebbende partijen. Het doel van het platform is om familiebedrijven structureel te adviseren en te attenderen op wet- en regelgeven en te inspireren bij een jaarlijkse netwerkbijeenkomst waar alle familiebedrijven in de Provincie Utrecht zijn uitgenodigd. Er komt een vast aanspreekpunt binnen de provincie Utrecht van 1,0 FTE die buiten de bovengenoemde bijeenkomsten actief is voor de Utrechtse familiebedrijven. Deze persoon attendeert actief de familiebedrijven over actuele wet- en regelgeving en beschikbare subsidies. Verder zal deze persoon de familiebedrijven met elkaar in contact brengen.

Bron: initiatiefvoorstel CDA Utrecht

Piet.lr - website

Direct contact?
Piet Spruijtenburg:
06-22491256
Stuur Piet een e-mail

Praktijkcase

Mieke:  “Het familiebedrijf kost veel.”
"Een familiebdrijf hebben heeft zo zijn voor en nadelen. We hebben het goed en aan geld is er geen gebrek. Aan de andere kant kost het bedrijf heel veel tijd en dat kan ten koste gaan van het gezin. En als moeder sta ik er altijd tussenin, tussen het bedrijf en mijn gezin, en dat vind ik wel eens lastig.”
Lees meer...

 

  • Contact

   ProMissie Rivierenland
   Stationsweg 35, Sliedrecht

   ProMissie Eemland
   Dorpsstraat 92 Bunschoten

   ProMissie Vallei en Heuvelrug
   Herenstraat 52 Rhenen

   ProMissie Groene Hart
   Graaf Florisweg 135 Gouda

   Contact: 085-8771690
   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   Contactpagina

  • Volg ons

   Neem contact met ons op

Button website

Promissie.nl gebruikt cookies voor een goedwerkende website.